Deiseb a wrthodwyd Enact immediate and urgent measures to provide NHS dental care in Wales.

The last NHS dentist in Aberystwyth is going private from August.
It would appear that this will be the end of NHS dental provision in the whole of Ceredigion.
The welsh government is responsible for providing this service, but is failing in its duty of care to the population.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn ddiweddar:
Argyfwng deintyddiaeth yng Nghymru. Rhaid sicrhau bod gan bob oedolyn a phlentyn fynediad at ddeintydd

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=42004&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi