Deiseb a wrthodwyd No parking outside schools between the hours of 8.15am until 9.15am and 2.30pm until 3.30pm.

Parking outside schools during those hours is dangerous for any child arriving or leaving school. Parents trying to negotiate crossing the road safely with children, sometimes with pushchairs too. It causes traffic congestion and is unfair for residents who live opposite any school.

Rhagor o fanylion

I believe if you speak to any Headteacher they will confirm my observations along with members of staff.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu neu ddeisebu'r Cyngor neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi