Deiseb a wrthodwyd Ban the release of balloons as a way of memorial tribute in Wales

Ban balloon releases as a way of memorial tributes in Wales.
Balloon releases should be classed as littering.
Balloon releases kill livestock, Wild animals & Marine animals and should be banned.

Rhagor o fanylion

The danger is that livestock & marine animals can often mistake these remains for food, which can cause internal blockages in the stomach and intestines, ultimately leading to starvation and death. Marine species found with balloon remains blocking their intestines include sperm whales, dolphins, turtles and sharks.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn ddiweddar:

Dylid gwahardd rhyddhau balwnau

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:

https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=42228&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi