Deiseb a wrthodwyd For Y Senedd Cymru to informally recognise the state of Palestine.

Whilst this conflict has raged for decades, in the past months, Israel are again in their own military strategist’s words “mowing the lawn”.
Evidence is mounting as it is alleged the State of Israel are committing war crimes & collective punishment to all Palestinian peoples in the latest conflict.
We the undersigned would like to show solidarity through Y Senedd by informally recognising the state of Palestine as a purely symbolic gesture, as formal recognition is not yet devolved to Cymru.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi