Deiseb a wrthodwyd Rhaid tynhau trefn reoleiddio Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer cwmnïau dŵr Cymru er mwyn rhoi terfyn ar ollwng carthion amrwd i afonydd a'r môr

“Dŵr Cymru: Gollwng dŵr heb ei drin yn 'anochel', medd Dŵr Cymru"
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/67370213

9 Tachwedd 2023

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi