Deiseb a wrthodwyd Create a register of convicted stalkers.

As victims of a serial convicted stalker, we believe a register is vital to protect and inform people of who they are letting into their homes to do work or entering into a relationship with.

Rhagor o fanylion

All we have said can be evidenced with the court, on Google, by speaking to the stalking provention officer for Neath and Porttalbot or the police.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi