Deiseb a wrthodwyd A Vote of NO Confidence in the Senedd, voted on by the Wales Electorate

The Senedd has for the past 20+ years provided no improvement to the People of Wales.

Reneging on manifesto policies (M4 Relief)
Enforcing unpopular and unnecessary laws (Default 20 MPH speed limits)
NHS Waiting times the worst in the UK
Education Ratings The worst in the UK
Employment levels The worst in the UK

Rhagor o fanylion

Devolution has failed and they have no voted for additional AMs/MS's and their associated costs, without referring it to the people they are bound to serve

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi