Deiseb Caniatáu deisebau sy’n gofyn i wleidyddion ymddiswyddo.

Ar hyn o bryd, ni chaniateir deisebau’r Senedd sy’n galw ar wleidyddion i ymddiswyddo. Mae hyn yn wrth-ddemocrataidd gan nad yw’n caniatáu i’r etholwyr ddangos eu diffyg cred yn ein cynrychiolwyr etholedig.

Llofnodi’r ddeiseb hon

39 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon