Deiseb a wrthodwyd Legalise the use of Cannabis in Wales/Cymru

The cannabis plant has many benefits, it can improve sleep, improve appetite for people with HIV and AIDS and more. Cannabis is not as dangerous as the media shows it to be. Countries like Germany and the Netherlands have legalized it with more benefits than consequences as a result. Yes, while excessieve use is bad, some studies show that cannabis is less addictive than cigarettes and other nicotine products. Legalizing cannabis could also have financial benefits, as we could tax and regulate.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Nid yw materion yn ymwneud â’r system cyfiawnder troseddol wedi’u datganoli i Gymru.

Rhaid i ddeisebau gyfeirio at fater y gall y Senedd neu Lywodraeth Cymru weithredu arnynt yn uniongyrchol ac, felly, ni allwn dderbyn y ddeiseb hon.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU ynglŷn â hyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi