Deiseb Adeiladu gorsafoedd trenau newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre a maes sioe Nant y Ci yn Sir Gaerfyrddin

Mae Parc Gwledig Pen-bre a maes sioe Nant y Ci yn atyniadau poblogaidd yn Sir Gaerfyrddin. Mae prif linell reilffordd yn mynd heibio i’r ddau atyniad ond does dim gorsafoedd gerllaw. A allwch chi helpu i leihau tagfeydd traffig a llygredd yn yr ardaloedd hyn, yn ogystal â’u gwneud yn fwy hygyrch i’r rheini nad oes ganddynt gar, drwy adeiladu gorsafoedd trenau newydd er mwyn cyrraedd yr atyniadau hyn, hyd yn oed os yw’r trên yn stopio yno ar gais?

Llofnodi’r ddeiseb hon

29 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon