Llofnodi’r ddeiseb

Gwahardd ffonau clyfar ym mhob ysgol yng Nghymru (gydag esemptiadau ar gyfer amgylchiadau eithriadol)

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.