Deiseb a gwblhawyd Cael Gwared ar Gyflogau Cynghorwyr Llywodraeth Leol

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gael gwared ar gyflogau Cynghorwyr. Gyda’r toriadau i wasanaethau cyhoeddus a’r cynydd yn y dreth gyngor, mae’n iawn fod cynghorwyr yn rhannu’r baich drwy gael gwared ar eu cyflog a chael ad-daliadau’n unig, fel ynadon. Bydd hyn yn helpu i arbed arian mewn democratiaeth leol ddrud.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

82 llofnod

5,000