Deiseb a gwblhawyd Caniatáu i’r Cyhoedd Recordio Cyfarfodydd Llywodraeth Leol yng Nghymru

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn gofyn i Lywodraeth Cymru roi i bobl ac etholwyr Cymru yr un hawliau i recordio cyfarfodydd Llywodraeth Leol ag sydd gan eu cymheiriaid yn Lloegr.

Gwybodaeth ychwanegol: Mae’r darpariaethau manwl wedi’u cynnwys yn yr is-ddeddfwriaeth a wnaed o dan Ddeddf 2000, sef Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredol) (Cyfarfodydd a Mynediad at Wybodaeth) (Lloegr) 2012. Deddfwyd y rheoliadau ym mis Medi 2012, a chawsant eu cyhoeddi ar wefan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

186 llofnod

5,000