Deiseb a gwblhawyd Adeiladu Cofeb Mamieithoedd Rhyngwladol ym Mae Caerdydd

​Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gymell Llywodraeth Cymru i adeiladu cofeb Ieithoedd Rhyngwladol ym Mae Caerdydd ar gyfer pawb sy'n caru mamieithoedd ledled y byd.

Rhagor o fanylion

​Cafodd plac ei osod gan Arglwydd Faer Caerdydd yn 2012 ym Mharc Grange Moor, Bae Caerdydd. Ond o ganlyniad i ddiffyg cyllid ni chafodd ei hadeiladu.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

16 llofnod

5,000