Deiseb a gwblhawyd Dyfed, DIM DIOLCH

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn gwbl barod i weld llywodraeth leol yng Nghymru'n cael ei diwygio ond yn gwrthod y cynnig i ail-greu awdurdod Dyfed a oedd yn hynod amhoblogaidd ac a ddiddymwyd ym 1996. Dylai Llywodraeth Cymru ddysgu gwersi'r gorffennol a pheidio â cheisio gorfodi ateb y mae pob un o'r tair Sir yr effeithir arnynt yn ei wrthod.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

879 llofnod

5,000