Deiseb a gwblhawyd Adolygiad o Bysgota Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion

​Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar i Lywodraeth Cymru atal treillio am gregyn bylchog ym Mae Ceredigion a sicrhau bod y dolffiniaid a'r llamhidyddion sy'n sefydlog yno yn cael eu diogelu yn awr ac yn y dyfodol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

33 llofnod

5,000