Deiseb a gwblhawyd Cyflogau GIG Cymru

​Sut all hi fod yn iawn bod gweithwyr y GIG yng Nghymru, sy’n gwneud swyddi angenrheidiol, yn ennill cyflog mor isel â £7.80 yr awr pan fo Llywodraeth Cymru yn ariannu’r fath swyddi di-ddim â Chomisiynydd y Dyfodol ar £100k y flwyddyn a Chomisiynydd y Gymraeg ar £90k a nifer o swyddi newydd tebyg. Mae’r haenau newydd hyn o swyddi di-ddim yn wirion a dylid eu diddymu a rhoi’r arian i staff y GIG sydd ar gyflogau isel.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

24 llofnod

Dangos ar fap

5,000