Deiseb a gwblhawyd Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Canser yr Ofari (CA125)

​Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi sgrinio blynyddol ar gyfer canser yr ofari (Prawf Gwaed CA124

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

104 llofnod

5,000

Cynhaliwyd dadl yn y Senedd ar y pwnc hwn

Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 29 Mawrth 2017

Trafodwyd y ddeiseb yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Mawrth 2017.