Deiseb a gwblhawyd Dod ag Arholiadau mis Ionawr yn ôl ar gyfer Myfyrwyr Safon Uwch/Uwch Gyfrannol

​Nod y ddeiseb hon yw codi’r mater nad yw myfyrwyr Safon Uwch/Uwch Gyfrannol yn cael y cyfle sydd ei angen i wireddu eu potensial. Mae’r ddeiseb hon yn galw am ddod ag arholiadau mis Ionawr yn ôl ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch/Uwch Gyfrannol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

88 llofnod

Dangos ar fap

5,000