Deiseb a wrthodwyd fast food drive throughs should write the number plate of the car on the wrapping.

During the lock down there has been no rubbish being dropped out of vehicles. Now the fast food drive through a are open there is litter left on the ground at beauty spots around Wales.

Rhagor o fanylion

Ogmore by a Sea and Southerndown in the Vale of Glamorgan have seen litter deposited. This means that someone has to clean up, not great touching waste at this time with COVID-19 being such a real risk, wildlife are also effected and of course it’s an eye saw. I have photographs, emails and there are social media posts to show the disregard to the afore mentioned. There could be a fine system which can be placed on the owner of the vehicle which would place a duty on the driver to dispose of the waste responsibly.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200031

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi