Deiseb a wrthodwyd Uphold travel ban on Welsh borders

A lot of people don't want the ban relaxed until Covid-19 is no longer a threat.
There is already a petition to relax the ban and a lot of people are against it but don't have an equal opportunity to naysay it, so this petition is to UPHOLD the travel ban and keep Welsh borders CLOSED
This is not an English Vs Welsh thing.
This is a petition against day trippers, caravanning, holidays, days out, second homes, family visits, any nonessential trips.
Stay Home, Stay Safe. Let's beat this virus.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch cadw’r cyfyngiadau teithio yng Nghyrmu eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200063

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi