Deiseb a wrthodwyd Allow Welsh zoos to reopen

Zoo’s in England are reopening from Monday 15th June. We want zoo’s in Wales to be allowed to open too.
Zoo’s will not survive much longer in lockdown with the costs of feeding the animals, paying staff etc. All the really important conservation work will stop.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch ailagor sŵau ac atyniadau bywyd gwyllt eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200068

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi