Deiseb a wrthodwyd Lift the 5 mile travel ban during lock down in Wales.

Welsh people are moral and responsible. And can be trusted to conform to social distancing rules. They don’t want to be held back by an over cautious dictatorial government that seems to be showing no regard for the future of the Welsh economy or the well being of the lonely and vulnerable.

Rhagor o fanylion

More and more people are desperate to see loves ones and rescue their businesses and Livelihoods. If this ban is not lifted many people will start to ignore the ban. Listen to the people. Lift the ban!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch codi'r cyfyngiadau teithio yng Nghyrmu eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200026

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi