Deiseb a wrthodwyd Fall in line with central Governments COVID-19 regulations and stop separate rules for the Wales.

Differing regulations in Wales are unnecessary and cause confusion.
More restrictive regulations within the Principality are also penalising businesses and those who live here in comparison to those across the border. This will have an adverse affect on the Welsh economy.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200023

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi