Deiseb a wrthodwyd Remove Welsh Labour from the Senedd

Remove Welsh Labour from office senedd due to no confidence in them and there ability to help small B&B businesses with grant help during the covid19 pandemic and using grant aid Sent from England to help council tax paying businesses for other purposes leaving them with no aid and leaving these small B&B businesses to fail and maybe cease trading though no fault of their own
These small B&B businesses have provided into the local economy and when they need the governments help they refuse

Rhagor o fanylion

Remove Welsh Labour from office senedd due to no confidence in them and there ability to help small B&B businesses with grant help during the covid19 pandemic and using grant aid Sent from England to help council tax paying businesses for other purposes leaving them with no aid and leaving these small B&B businesses to fail and maybe cease trading though no fault of their own
These small B&B businesses have provided into the local economy and when they need the governments help they refuse to help claiming that these businesses have not made them aware that they need urgent help but this is untrue on there part Welsh Labour are full of lies on matters relating to small businesses needing grant help during these difficult times
These business need funding help to see them thought to April 2021 season as some of them have had no guest since end of October 2019 when last season ended and will not have had the guest though there premises this summer to build there winter finances up

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Er hynny, efallai byddai gennych ddiddordeb cefnogi'r deisebau yma sydd eisioes yn casglu llofnodion.

Rhowch gymorth grant i fusnesau Gwely a Brecwast yng Nghymru sy'n talu’r dreth gyngor ac nid ardrethi busnes : https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/ 200075

Ymestyn grantiau ar unwaith i fusnesau bach yng Nghymru nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200072

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi