Deiseb a wrthodwyd Don't open schools in September unless it is safe to do so

With uncertainty about the Covid-19 situation this petition is to support the Welsh Parliament to make a decision about face to face school teaching based upon scientific evidence rather than pressure from lobby groups.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch peidio ailagor ysgolion yn llawn nes bod bygythiad covid-19 wedi lleihau’n wirioneddol eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200035

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi