Deiseb a wrthodwyd Implement a holiday to land transaction tax In line with announcement made today by the Chancellor

Rishi Sunak has announced a stamp duty holiday in England and Northern Ireland on properties up to £500,000 to get the housing market moving again.

Please implement the same holiday to the land transaction tax here in Wales to help people get on to the property ladder or to give them some help in moving house.
We need a level playing field for all house buyers/movers

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch y Dreth Trafodiadau Tireisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200158

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi