Deiseb a wrthodwyd petition for stamp duty holiday in wales

I am a buy to let landlord. Following the impact of Covid I believe that first time buyers, buy to let landlords and second home owners in Wales should also have the same stamp duty holiday as England and Northern Ireland to boost the housing market and the Welsh economy.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch y Dreth Trafodiadau Tireisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200158

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi