Deiseb a wrthodwyd Make Conversion therapy illegal in Wales

"Conversion therapy (or ‘cure’ therapy or reparative therapy) refers to any form of treatment or psychotherapy which aims to change a person’s sexual orientation or to suppress a person’s gender identity. It is based on an assumption that being lesbian, gay, bi or trans is a mental illness that can be ‘cured’. These therapies are both unethical and harmful." (Stonewall).

If we could ban this in wales, it will be a step towards equality and happiness for the LGBTQ+ community in Britain.

Rhagor o fanylion

"Our LGBT in Britain - Health report found that one in twenty LGBT people (five per cent) have been pressured to access services to question or change their sexual orientation when accessing healthcare services. This number rises to nine per cent of LGBT people aged 18-24, nine per cent of Black, Asian and minority ethnic LGBT people- and eight per cent of LGBT disabled people."

"One in five trans people (20 per cent) have been pressured to access services to suppress their gender identity when accessing healthcare services." https://www.stonewall.org.uk/campaign-groups/conversion-therapy

OUR SEXUALITY AND GENDER IDENTITY IS NOT A SICKNESS!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200050

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi