Deiseb a wrthodwyd Hold a Motion of No Confidence in Kirsty Williams AS

Following the publication of AS and A Level Results today, students have felt let down, as their grades have been lower than expected. Ms Williams made a promise that our grades wouldn’t be downgraded, which they have been. Many students have had their lives ruined and have lost out on university places as they had received lower results than they were due to get.

Rhagor o fanylion

We are calling for a public motion of no confidence in Kirsty Williams AS, and for reform in the Education Sector, especially on grading students. Students were unfairly treated during the pandemic, and have now been let down even after the education minister promised we wouldn’t receive lower grades than expected. It’s been proven time and time again that Year 12 students are often let down, and have been forgotten about by WJEC. It’s obvious that results were based on a Postcode Lottery, as students in higher academically achieving areas received higher grades than students living in deprived areas.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Mae deiseb arall sy’n galw am ddyfarnu graddau a ragwelwyd i fyfyrywyr y disgwylir iddynt gael canlyniadau arholiadau yn 2020, y gall fod gennych ddiddordeb yn ei llofnodi, eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200222

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi