Deiseb a wrthodwyd Fully instate Centre Assessed Grades for GCSE, AS, and A-Levels

The Education Minister has decided to describe the reduction of 42% of A and AS Centre Assessed Grades as "fair".

Awarded qualifications must be determined holistically, and teachers are in a best position to do this, not the exam board or an algorithm.

Students have futures and universities to go to. They cannot be treated as statistics to be made to fit a narrative, or to have their grades reduced without apparent rhyme or reason, or on factors out of their control.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy’n galw am ddyfarnu graddau a ragwelwyd i fyfyrywyr y disgwylir iddynt gael canlyniadau arholiadau yn 2020 eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200222

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi