Deiseb a wrthodwyd Review the use of the unfair algorithm to allocate A and AS level grades

Students around Wales have been unfairly awarded A and AS level grades not based on their personal past performance but on their school’s previous results. This is inherently unfair.
The Welsh Government has had 4 months to sort this out and have failed a generation of students.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy’n galw am ddyfarnu graddau a ragwelwyd i fyfyrywyr y disgwylir iddynt gael canlyniadau arholiadau yn 2020 eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200222

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi