Deiseb a wrthodwyd Priorities and review the current situation restricting Live Music Performances throughout Wales.

The current situation is causing many venues to close down. Many performing artists are not receiving the help promised from the Assembly.
To long is being taken in assisting the Arts which is on its knees and needs urgent assistance to venues and artists.

Rhagor o fanylion

Im witnessing the death of live music before my own eyes its shameful that this is happening in a place renowned for music.
I have friends who have lost their homes due to very little assistance forthcoming why is the Fifty Million Pounds set aside to support this industry not being distributed why are you allowing venues to collapse never to return and finally why are you declining the artists a right to perform.
Please review the current rulings help the industry move forward and return to some form of normality.
Everyone is aware of the current situation but what is the point of prohibiting 100 people attending a controlled performance but allowing 200 people to board a plane.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae nifer o ddeisebau eraill am gymorth i gerddoriaeth fyw yn casglu llofnodion:

'Caniatáu i gantorion / adloniant byw ailddechrau yn yr awyr agored': https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200185

'Rhowch gymorth ariannol i unigolion hunangyflogedig yn niwydiant cerddoriaeth fyw Cymru': https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200210

Yn ddiweddar, cyfeiriwyd deiseb am gyllid ar gyfer y celfyddydau at y Pwyllgor Deisebau i'w hystyried:

'Rhyddhau'r £59 miliwn o bunnoedd i'r celfyddydau er mwyn atal lleoliadau cerddoriaeth lleol ar lawr gwlad rhag cau': https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200184

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi