Deiseb a wrthodwyd Allow extended households (bubbles) to still meet during local lockdowns

As we all know the first lockdown was such a strain on people’s mental health and the introduction of having a bubble was so helpful for so many people. Now that local lockdowns are in place it has taken that away from people forcing us to be isolated from those we love. If pubs are allowed to remain open with many strangers in a confined space then there should be no reason why extended households can’t stand. It is inhumane to keep people away from their loved ones.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am yr un weithred eisoes yn casglu llofnodion: Caniatáu swigod cefnogaeth yn ystod y cyfyngiadau symud https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244197

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi