Deiseb Mae hyfforddwyr cymwys o bob camp yn cael eu hatal rhag hyfforddi plant yn y chwaraeon o’u dewis yn eu priod glybiau oherwydd ffiniau’r cyfyngiadau lleol.

Mae clybiau wedi cyflwyno gweithdrefnau diogel o ran Covid ac maent yn dilyn canllawiau’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol. Caniateir i hyfforddwyr o fewn y ffiniau sirol hyfforddi, ond ni all y rhai sy'n byw y tu allan i'r ardaloedd lle mae eu clwb chwaraeon wedi’i leoli wneud hynny. Mae hyn yn golygu bod llawer o blant yn dal i fethu â hyfforddi yn y chwaraeon o’u dewis gan fod eu hyfforddwr / hyfforddwyr yn byw y tu allan i'r sir lle mae'r clwb wedi’i leoli. Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru y gall plant bellach deithio ar draws ffiniau sirol i hyfforddi, mae'n hanfodol bod hyfforddwyr ar gael i hwyluso hyfforddiant o'r fath.

Rhagor o fanylion

Mae llawer o hyfforddwyr yn wirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser hamdden i hyfforddi plant yn eu priod chwaraeon ac maent yn hanfodol i chwaraeon ar lawr gwlad. Hoffem i'r Senedd ganiatáu i Hyfforddwyr fynychu eu clybiau chwaraeon, a'i gwneud yn “esgus rhesymol” dros fynd i mewn i ardal sy’n destun cyfyngiadau symud, fel y gall plant barhau i hyfforddi yn y chwaraeon o'u dewis.

Llofnodi’r ddeiseb hon

88 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon