Deiseb a wrthodwyd Prevent the closure of gyms in Wales

There has been conversations around closing gyms in Wales. Please sign this petition if you would like this not to happen.

Gyms are not only great for physical health but also mental heath.

Gyms in Wales have measures in place to stop the spread of COVID-19. People in our gyms take the measures seriously and ensure they clean the equipment.

Even if you don’t use the gym, please still sign as people you know and care for do.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch cadw campfeydd ar agor os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244240

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi