Deiseb a wrthodwyd Remove welshbacc from the compulsory curriculum.

'Welshbacc' has no importance to young people,
The course studies outdated topics,
It should not be compulsory.

Rhagor o fanylion

You could study an extra A-Level that is regarded by every university throughout the world but instead we are made to study 'welshbacc' which is regarded within the UK for underachievers ONLY.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynglŷn â chael gwared ar elfen orfodol Bagloriaeth Cymru eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200118

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi