Deiseb a wrthodwyd Make sure small businesses paying council tax get the same financial help as business rates payers .

Many successful small businesses have been barred from accessing any financial help due to the fact that they pay council tax and not business rates . B&B’s have a particular problem as most are the primary home and therefore pay council tax . These businesses have obviously been very badly affected .Most had no income for months . Yes despite being lobbied the Welsh government have refused to help.If this continues then this section of the vital tourist industry will cease to exist .

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn ddiweddar:
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200075

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=28922&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi