Deiseb a wrthodwyd Support efforts to ensure that only essential products are available in supermarkets in lockdown

The Welsh Government is doing its utmost to keep us safe during the pandemic and petitions and protests to the contrary suggest that the people of Wales don’t support their actions. The priority has to be people’s health and a lockdown of this type is a short but effective way of doing that - it is probably also better for the economy in the long term. All non essential items can still be bought online if there is an urgency.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244305

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi