Deiseb a wrthodwyd Allow two households to meet in a private garden after the Nov firebreak.

For any social contact the current proposal forces people who are not in a bubble to take a higher risk and meet friends/family indoors in a cafe. The argument that a cafe is a regulated environment where social distancing can be enforced is patently incorrect.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch caniatáu cyfarfod mewn gerddi preifat eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244385

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi