Deiseb a wrthodwyd Cancel all examinations for 2020

In my opinion, all examinations should be cancelled in 2020 because children have missed almost 6 months of school. And schools put too much pressure on examinations and children as it is.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall yyn galw am ddileu arholiadau TGAU a Safon Uwch eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244241

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi