Deiseb a wrthodwyd Look at the releasing of fireworks to be regulated after 5th November

Every year countless people with health conditions suffer from fireworks being discharged day after day with no regard as to where they land, the impact on communities and the lives lost of innocent animals and wildlife, fireworks are explosives and yet they are sold without proper governance. Please put and end to this by introducing some kind of regulations to help make fireworks discharged be only done in a safe acceptable manner to protect everyone and animals

Rhagor o fanylion

Since 5th November we have had fireworks every night non stop, there loud, released after 10pm , children are in bed, our pets are terrified, we live by sheltered accommodation with elderly residents of which some have health issues and this has to stop, its anti social and unacceptable by the majority of people.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244400

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi