Deiseb a wrthodwyd Provide female sanitary products to all women in Wales free of charge

The Welsh government should extend its provision of free female sanitary products to all women in Wales. Financial barriers to such products should not exist. Wales should follow the lead of Scotland and move to eradicate period poverty in our communities.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch darparu cynhyrchion mislif am ddim i bob merch yng Nghymru eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244435

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi