Deiseb a wrthodwyd Reverse the decision to stop pubs and restaurants selling alcohol and closing at 6

The decision by the Welsh government to stop pubs and restaurants selling alcohol and force pubs to close by 6 pm is madness. It will destroy the hospitality industry and put thousands out of work. There is no evidence that either move will have any impact on Covid 19 cases (now being referred to as Coronavirus which we get every year) .

Rhagor o fanylion

The numbers are seriously flawed relying on SAGE and their discredited models. Why are the 35,000 thousand scientists and doctors who signed up to the Great Barrington Declaration not being listened to in favour of academics with a vested interest in a vaccine?

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion:

Caniatáu i dafarndai a bwytai yng Ngymru weini alcohol / aros ar agor ar ôl 6pm https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244455

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi