Deiseb a wrthodwyd Myth busting. Welsh Government to debate Education Our Say Our Way live on a digital platform.

After much research we have found our government connected to a global roll out of sex education. They are denying this. The only way to myth bust and for the public to get a true representation of is to get a live debate where all sides can present their evidence and arguments.

Rhagor o fanylion

This has to be done because the Welsh government went behind our backs on two occasions in the online poll. We voted in overwhelming numbers not to loose our parental opt out Welsh government went ahead and removed parental opt out anyway. Since the Education Our Say Our Way campaign Welsh government haven't been forthcoming with information, ministers have lied, constituents have those lies on record. It is only fair that the country gets to see what is going on. We are a devolved country with a devolved education system. The only way the Welsh government can bust theses myths is to face the campaign head on.

We are not willing to waste taxpayers as money on a myth busting campaign when this can be sorted in a 40 minute debate. We do not consent to the Welsh government launching a campaign. We want Welsh government to face the opposition.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Nid yw’n glir i ni sut y byddech chi'n rhagweld y câi dadl gyhoeddus ei chynnal, a pha statws fyddai gan hynny. Mae angen cyflwyno ceisiadau am gyfarfodydd gyda Gweinidogion neu swyddogion Llywodraeth Cymru, yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru. Os ydych chi'n poeni am bolisi neu benderfyniad penodol sy'n gyfrifoldeb i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru, fe allech chi gychwyn deiseb yn gofyn am newid hynny.

Cyfeiriwyd deiseb arall yn ddiweddar ynghylch cynnwys Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yng Nghwricwlwm Cymru at y Pwyllgor Deisebau, a chaiff ei hystyried yn fuan: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244187 Ni fyddem yn gallu derbyn deiseb arall ar fater sy’n sylweddol debyg, tra bo'r ddeiseb honno'n cael ei hystyried gan y Pwyllgor.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi