Deiseb a wrthodwyd Remove gym closures from Tier 4 restrictions.

Gym are essential for maintaining people physical and mental well-being. Shutting them again in Tier 4 restrictions will have a detrimental effect on people’s physical and mental health.

Rhagor o fanylion

The risk in gym ‘can be dramatically lowered through things like effective air-conditioning, regular cleaning, social distancing and hand sanitising.’ (Prof Bell, 2020, BBC News). This is something I believe nearly every gym is doing.

Uk Active (2020) has complied data from the English government and estimates the current cases to be approximately 0.34 per 100,000. They also note that gyms have protocols in place to ensure there is high levels of cleaning within the building as well to reduce transmission, supporting what is said above by professor Bell.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn: yn ddiweddar: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244240

Mae'r Pwyllgor wedi gofyn am ddadl ar y ddeiseb hon yn gynnar yn 2021.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi