Deiseb a wrthodwyd First minister to resign immediately.

Mark Drakeford and the WG told us they were following WHO guidelines. Their plans have failed - lockdowns are not only failing the WHO recommend that govts do not use them. The FM and WG have been asked to produce evidence used to assist them with their decision making- they have not done so on numerous occasions. They do not demonstrate that they have Welsh citizens best interests and should stand down with immediate effect.

Rhagor o fanylion

The mortality rate for C19 in Wales is at 0.8% never before have we quarantined healthy citizens against a seasonal virus.
Their plan goes against all freedom of choice - allow us to make our own informed decisions by getting a new management in! Drakeford out now!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Os ydych chi'n poeni am bolisi neu benderfyniad penodol sy'n gyfrifoldeb y Senedd neu Lywodraeth Cymru, fe allech chi gychwyn deiseb ynglŷn â hynny.

Efallai bydd gennych ddiddordeb mewn llofnodi'r ddeiseb ganlynol:
https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244451

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi