Deiseb a wrthodwyd Keep golf courses in Wales open under Level 4

Golf courses in Tier 4 areas in England have remained open. Sporting activity is vital to keep people physically and mentally healthy and golf is played outdoors and socially distanced by definition. The risk of transmission between players is negligible but the benefits are huge.

Rhagor o fanylion

There is no evidence whatsoever that playing golf outdoors on wide open fairways poses any risk of viral transmission. What it does do is provide healthy outdoor exercise for thousands of people in Wales who would otherwise be confined to their houses.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn: yn ddiweddar: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244338

Mae’r Pwyllgor wedi trefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Ionawr 2021 ar ddeisebau sy’n ymwneud â mynediad at gyfleusterau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod cyfyngiadau symud.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi