Deiseb a wrthodwyd Allow Welsh citizens in level four to exercise outdoors with one other person as in England

The risk of transmission in Wales is very low and this will safeguard and help well-bring for all people in Wales. Exercise is vital to physical and mental health and will help keep people safe, particularly when working people need to exercise in the dark when gyms and classes are closed.

Rhagor o fanylion

Low transmission rates of Covid-19
Safe guarding and well-being
Benefits to mental health
Parity across the Wales and England

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall sy'n galw am hyn eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244567

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi