Deiseb a wrthodwyd Keep indoor gyms in Wales open during lockdown

Gyms are crucial for people's physical and mental health. People can find it difficult to keep healthy during the winter months and gyms are a lifeline.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn: yn ddiweddar: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/244240

Mae’r Pwyllgor wedi trefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Ionawr 2021 ar ddeisebau sy’n ymwneud â mynediad at gyfleusterau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod cyfyngiadau symud.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi